Loading…

Giới thiệu về CEOHOMES

CEO Online là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến về BĐS được thiết lập bởi Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (sau đây gọi tắt là “Tập đoàn CEO”) phục vụ nhu cầu bán, giới thiệu BĐS, dịch vụ BĐS được phép kinh doanh tới Khách Hàng (“Sản Phẩm”).