Loading…

Câu hỏi thường gặp

Về Chủ đầu tư

Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

Nghiên cứu nội dung về CEO GROUP thông qua file Tranning và Phim giới thiệu về Tập Đoàn

Về Ngân hàng liên kết và Chính sách bán hàng

Theo chính sách bán hàng từng thời điểm, hiện tại khách hàng được thanh toán trong thời gian từ 18 - 24 tháng