Loading…

Sản phẩm Hiện cóbất động sản

Giá mua online
6449103636 đ
Giá niêm yết
6449103636 đ
99 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
6449103636 đ
Giá niêm yết
6449103636 đ
Chi tiết
 • Diện tích 99 m²
Giá mua online
8367376545 đ
Giá niêm yết
8367376545 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8367376545 đ
Giá niêm yết
8367376545 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
Giá mua online
11586200000 đ
Giá niêm yết
11586200000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11586200000 đ
Giá niêm yết
11586200000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11324900000 đ
Giá niêm yết
11324900000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11324900000 đ
Giá niêm yết
11324900000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11156300000 đ
Giá niêm yết
11156300000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11156300000 đ
Giá niêm yết
11156300000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11305300000 đ
Giá niêm yết
11305300000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11305300000 đ
Giá niêm yết
11305300000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
12234400000 đ
Giá niêm yết
12234400000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
12234400000 đ
Giá niêm yết
12234400000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11305700000 đ
Giá niêm yết
11305700000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11305700000 đ
Giá niêm yết
11305700000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11305700000 đ
Giá niêm yết
11305700000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11305700000 đ
Giá niêm yết
11305700000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11156400000 đ
Giá niêm yết
11156400000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11156400000 đ
Giá niêm yết
11156400000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11437400000 đ
Giá niêm yết
11437400000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11437400000 đ
Giá niêm yết
11437400000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11474300000 đ
Giá niêm yết
11474300000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11474300000 đ
Giá niêm yết
11474300000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
26134200000 đ
Giá niêm yết
26134200000 đ
255 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
26134200000 đ
Giá niêm yết
26134200000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 255 m²
Giá mua online
8969800000 đ
Giá niêm yết
8969800000 đ
95 m²
1B-4
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8969800000 đ
Giá niêm yết
8969800000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
 • Vị trí 1B-4
Giá mua online
9610100000 đ
Giá niêm yết
9610100000 đ
95 m²
Đông
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
9610100000 đ
Giá niêm yết
9610100000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
 • Hướng Đông
Giá mua online
20000000000 đ
Giá niêm yết
20000000000 đ
360 m²
Căn góc
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
20000000000 đ
Giá niêm yết
20000000000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 360 m²
 • Vị trí Căn góc
Giá mua online
8969800000 đ
Giá niêm yết
8969800000 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8969800000 đ
Giá niêm yết
8969800000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
Giá mua online
8867800000 đ
Giá niêm yết
8867800000 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8867800000 đ
Giá niêm yết
8867800000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
Giá mua online
12611600000 đ
Giá niêm yết
12611600000 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
12611600000 đ
Giá niêm yết
12611600000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
 • Số phòng ngủ 6
Giá mua online
8658400000 đ
Giá niêm yết
8658400000 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8658400000 đ
Giá niêm yết
8658400000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
Giá mua online
25483100000 đ
Giá niêm yết
25483100000 đ
255 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
25483100000 đ
Giá niêm yết
25483100000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 255 m²
A1
Giá mua online
42550000000 đ
Giá niêm yết
42551420000 đ
733,6 m²
Ocean + NPR
A1
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
42550000000 đ
Giá niêm yết
42551420000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 733.6 m²
 • View Ocean + NPR
Giá mua online
6292105251 đ
Giá niêm yết
6292105251 đ
71,66 m²
B-230
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6292105251 đ
Giá niêm yết
6292105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí B-230
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
4032685430 đ
Giá niêm yết
4032685430 đ
50,6 m²
B-229
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4032685430 đ
Giá niêm yết
4032685430 đ
Chi tiết
 • Diện tích 50.6 m²
 • Vị trí B-229
 • Diện tích thông thủy 50.6 m²
 • Diện tích tim tường 53.76 m²
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
34,93 m²
B-225
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Vị trí B-225
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6568200503 đ
Giá niêm yết
6568200503 đ
78,89 m²
A-317
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6568200503 đ
Giá niêm yết
6568200503 đ
Chi tiết
 • Diện tích 78.89 m²
 • Vị trí A-317
 • Diện tích thông thủy 78.89 m²
 • Diện tích tim tường 83.67 m²
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
34,79 m²
B-224
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí B-224
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
9642415891 đ
Giá niêm yết
9642415891 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9642415891 đ
Giá niêm yết
9642415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
2897165036 đ
Giá niêm yết
2897165036 đ
34,79 m²
B-223
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2897165036 đ
Giá niêm yết
2897165036 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí B-223
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6600000000 đ
Giá niêm yết
6600000000 đ
330 m²
bốn
River Silk City PK3
Giá mua online
6600000000 đ
Giá niêm yết
6600000000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 330 m²
 • Vị trí bốn
Giá mua online
9742000000 đ
Giá niêm yết
9742000000 đ
487,1 m²
năm
River Silk City PK3
Giá mua online
9742000000 đ
Giá niêm yết
9742000000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 487.1 m²
 • Vị trí năm
Giá mua online
8398000000 đ
Giá niêm yết
8398000000 đ
419,9 m²
một
River Silk City PK3
Giá mua online
8398000000 đ
Giá niêm yết
8398000000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 419.9 m²
 • Vị trí một
Giá mua online
9863298460 đ
Giá niêm yết
9863298460 đ
107,66 m²
A-905
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9863298460 đ
Giá niêm yết
9863298460 đ
Chi tiết
 • Diện tích 107.66 m²
 • Vị trí A-905
 • Diện tích thông thủy 107.66 m²
 • Diện tích tim tường 112.9 m²
Giá mua online
5241118276 đ
Giá niêm yết
5241118276 đ
61,95 m²
A-926
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
5241118276 đ
Giá niêm yết
5241118276 đ
Chi tiết
 • Diện tích 61.95 m²
 • Vị trí A-926
 • Diện tích thông thủy 61.95 m²
 • Diện tích tim tường 65.54 m²
Giá mua online
1 đ
Giá niêm yết
50000000000 đ
89,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
1 đ
Giá niêm yết
50000000000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 89.5 m²
Giá mua online
9802415891 đ
Giá niêm yết
9802415891 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9802415891 đ
Giá niêm yết
9802415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
9892415891 đ
Giá niêm yết
9892415891 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9892415891 đ
Giá niêm yết
9892415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
4343806000 đ
Giá niêm yết
4343806000 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4343806000 đ
Giá niêm yết
4343806000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
9692415891 đ
Giá niêm yết
9692415891 đ
113,86 m²
B-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9692415891 đ
Giá niêm yết
9692415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí B-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
9997415891 đ
Giá niêm yết
9997415891 đ
113,86 m²
B-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9997415891 đ
Giá niêm yết
9997415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí B-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
6412105251 đ
Giá niêm yết
6412105251 đ
71,66 m²
B-230
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6412105251 đ
Giá niêm yết
6412105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí B-230
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
7201875524 đ
Giá niêm yết
7201875524 đ
78,89 m²
B-5A17
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
7201875524 đ
Giá niêm yết
7201875524 đ
Chi tiết
 • Diện tích 78.89 m²
 • Vị trí B-5A17
 • Diện tích thông thủy 78.89 m²
 • Diện tích tim tường 83.67 m²
Giá mua online
5121118276 đ
Giá niêm yết
5121118276 đ
61,95 m²
A-5A39
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
5121118276 đ
Giá niêm yết
5121118276 đ
Chi tiết
 • Diện tích 61.95 m²
 • Vị trí A-5A39
 • Diện tích thông thủy 61.95 m²
 • Diện tích tim tường 65.54 m²
Giá mua online
2868619861 đ
Giá niêm yết
2868619861 đ
34,79 m²
A-5A21
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2868619861 đ
Giá niêm yết
2868619861 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí A-5A21
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2933619861 đ
Giá niêm yết
2933619861 đ
34,79 m²
A-5A24
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2933619861 đ
Giá niêm yết
2933619861 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí A-5A24
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2818970899 đ
Giá niêm yết
2818970899 đ
34,93 m²
B-8A37
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2818970899 đ
Giá niêm yết
2818970899 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Vị trí B-8A37
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6532105251 đ
Giá niêm yết
6532105251 đ
71,66 m²
B-230
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6532105251 đ
Giá niêm yết
6532105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí B-230
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
6382105251 đ
Giá niêm yết
6382105251 đ
71,66 m²
A-8A30
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6382105251 đ
Giá niêm yết
6382105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí A-8A30
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
4435149327 đ
Giá niêm yết
4435149327 đ
55,61 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4435149327 đ
Giá niêm yết
4435149327 đ
Chi tiết
 • Diện tích 55.61 m²
 • Diện tích thông thủy 55.61 m²
 • Diện tích tim tường 59.09 m²
Giá mua online
3169647406 đ
Giá niêm yết
3169647406 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3169647406 đ
Giá niêm yết
3169647406 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
9762415891 đ
Giá niêm yết
9762415891 đ
113,86 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9762415891 đ
Giá niêm yết
9762415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
6332105251 đ
Giá niêm yết
6332105251 đ
71,66 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6332105251 đ
Giá niêm yết
6332105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
5161118276 đ
Giá niêm yết
5161118276 đ
61,95 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
5161118276 đ
Giá niêm yết
5161118276 đ
Chi tiết
 • Diện tích 61.95 m²
 • Diện tích thông thủy 61.95 m²
 • Diện tích tim tường 65.54 m²
Giá mua online
8891825979 đ
Giá niêm yết
8891825979 đ
104,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
8891825979 đ
Giá niêm yết
8891825979 đ
Chi tiết
 • Diện tích 104.93 m²
 • Diện tích thông thủy 104.93 m²
 • Diện tích tim tường 112.84 m²
Giá mua online
6719956157 đ
Giá niêm yết
6719956157 đ
71,23 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6719956157 đ
Giá niêm yết
6719956157 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.23 m²
 • Diện tích thông thủy 71.23 m²
 • Diện tích tim tường 75.42 m²
 • Số phòng ngủ 3
Giá mua online
2871588209 đ
Giá niêm yết
2871588209 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2871588209 đ
Giá niêm yết
2871588209 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2871588209 đ
Giá niêm yết
2871588209 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2871588209 đ
Giá niêm yết
2871588209 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
4092685430 đ
Giá niêm yết
4092685430 đ
50,6 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4092685430 đ
Giá niêm yết
4092685430 đ
Chi tiết
 • Diện tích 50.6 m²
 • Diện tích thông thủy 50.6 m²
 • Diện tích tim tường 53.76 m²
Giá mua online
3262742558 đ
Giá niêm yết
3262742558 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3262742558 đ
Giá niêm yết
3262742558 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6372105251 đ
Giá niêm yết
6372105251 đ
71,66 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6372105251 đ
Giá niêm yết
6372105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
4197685430 đ
Giá niêm yết
4197685430 đ
50,6 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4197685430 đ
Giá niêm yết
4197685430 đ
Chi tiết
 • Diện tích 50.6 m²
 • Diện tích thông thủy 50.6 m²
 • Diện tích tim tường 53.76 m²
Giá mua online
3365080747 đ
Giá niêm yết
3365080747 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3365080747 đ
Giá niêm yết
3365080747 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
3402742558 đ
Giá niêm yết
3402742558 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3402742558 đ
Giá niêm yết
3402742558 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6387105251 đ
Giá niêm yết
6387105251 đ
71,66 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6387105251 đ
Giá niêm yết
6387105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
3666090181 đ
Giá niêm yết
3666090181 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3666090181 đ
Giá niêm yết
3666090181 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2183431054 đ
Giá niêm yết
2183431054 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2183431054 đ
Giá niêm yết
2183431054 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
3773205485 đ
Giá niêm yết
3773205485 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3773205485 đ
Giá niêm yết
3773205485 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
12097246214 đ
Giá niêm yết
12097246214 đ
141,96 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
12097246214 đ
Giá niêm yết
12097246214 đ
Chi tiết
 • Diện tích 141.96 m²
 • Diện tích thông thủy 141.96 m²
 • Diện tích tim tường 147.51 m²
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²