Loading…

Quy chế sàn giao dịch

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

DU LỊCH C.E.O
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Website: ceohomes.vn

I.        Nguyên tắc và quy định chung

1.         Nguyên tắc hoạt động

Sàn giao dịch Thương mại điện tử Ceohomes.vn (sau đây gọi tắt là "Sàn TMĐT" hoặc "CEOHOMES") là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến về bất động sản (sau đây gọi tắt là “BĐS”) được thiết lập bởi Công ty cổ phần Du lịch C.E.O (sau đây gọi tắt là “CEO Travel”) phục vụ nhu cầu mua bán, giới thiệu BĐS, dịch vụ BĐS được phép kinh doanh tới khách hàng (sau đây gọi tắt là “Sản Phẩm”).

Quy Chế này áp dụng với các thương nhân có nhu cầu đăng tin, chào bán các Sản Phẩm BĐS do mình là Chủ đầu tư hoặc được Chủ đầu tư ủy quyền thực hiện và/hoặc cung cấp dịch vụ BĐS trên CEOHOMES (sau đây gọi chung là “Chủ Đầu Tư”) và các Khách Hàng có đủ điều kiện tham gia giao dịch (sau đây gọi tắt là “Khách Hàng”).

2.         Quy định về Chủ Đầu Tư và Khách Hàng

2.1.      Chủ Đầu Tư phải (i) đáp ứng điều kiện kinh doanh BĐS theo quy định pháp luật; (ii) có quyền triển khai, xây dựng và đầu tư dự án BĐS phù hợp với quy định pháp luật hoặc được pháp nhân có quyền triển khai, xây dựng và đầu tư dự án BĐS ủy quyền/cho phép tham gia ký hợp đồng sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và (iii) ký hợp đồng với CEO Travel để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là “TMĐT”) và/hoặc các dịch vụ khác trên CEOHOMES.

2.2.      Khách Hàng tham gia giao dịch trên CEOHOMES là:

a)         Đối với cá nhân

-                  Đối với cá nhân Việt Nam:

Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch trên CEOHOMES (theo Điều 20, 21 BLDS 2015).

-                Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Điều5, Điều 74 Nghị định 99/2015/NĐ-CP), ngoài điều kiện như cá nhân Việt Nam còn có thêm các điều kiện/giấy tờ sau:

·            Là đối tượng được phép nhập cảnh vào Việt Nam

·            Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

·            Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

·            Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, nếu có.

-                Đối với cá nhân nước ngoài (Điều 74 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Quyết định 135/2007/QĐ-TTg về miễn thị thực), ngoài điều kiện như cá nhân Việt Nam còn có thêm các điều kiện/giấy tờ sau:

·            Được phép nhập cảnh vào Việt Nam;

·            Có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam; visa nhập cảnh vào Việt Nam còn thời hạn (cần đảm bảo thời điểm ký Hợp đồng mua bán phải trong thời hạn có hiệu lực của Visa), hoặc có giấy miễn thị thực với các trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

·            Không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phảicó bản tự cam kết không thuộc đối tượng miễn trừ ngoại giao, lãnh sự.

·            Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, nếu có.

b)        Đối với tổ chức:

-                  Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

-           Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch trên CEOHOMES.

-           Các quy định khác của pháp luật Việt Nam, nếu có.

3.         Các quy định chung

a)         Mọi hoạt động mua bán, cung cấp Sản Phẩm trên CEOHOMES phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Chủ Đầu Tư và Khách Hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, Chủ Đầu Tư sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Chủ Đầu Tư cung cấp trên CEOHOMES (sau đây gọi tắt là “Giao Dịch”).

b)         Sản Phẩm được giao dịch trên CEOHOMES phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

c)         CEOHOMES có quyền ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số Hotline theo thông tin cụ thể hiển thị trên CEOHOMES; và (ii) các cuộc gọi từ CEOHOMES cho Khách Hàng (sau đây gọi tắt là “Bản Ghi Âm”).

Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình Giao Dịch trên CEOHOMES, tùy theo quyết định của CEO Travel tại từng thời điểm.

d)         Bằng việc tham gia Giao Dịch trên CEOHOMES, Chủ Đầu Tư và Khách Hàng được xem là đã hiểu rõ, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế này và các bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại thời điểm Giao Dịch được thực hiện.

e)         Nội dung bản Quy Chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chủ Đầu Tư và Khách Hàng khi tham gia vào các Giao Dịch trên CEOHOMES phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Chế này.

II.        Quy trình Giao Dịch

1.              Quy trình giao dịch, thanh toán dành cho Khách Hàng:

Để xác lập giao dịch, Khách Hàng thực hiện các bước sau:

-        Bước 1: Khách Hàng đăng ký/đăng nhập tài khoản trên CEOHOMES để được cung cấp các hỗ trợ tốt nhất từ phía CEOHOMES về kỹ thuật hoặc những vấn đề liên quan đến tranh chấp phát sinh từ giao dịch.

 

 

 

-        ớc 2: Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào giỏ hàng của Khách Hàng (sau đây gọi tắt là “Giỏ Hàng”). Khách Hàng lựa chọn Sản Phẩm trong Giỏ hàng và chọn Đặt cọc ngay.


-        Bước 3: Khách Hàng điền đầy đủ các thông tin người mua theo mẫu trên website. Sau khi Khách Hàng điền đầy đủ thông tin theo mẫu sẽ xác lập một đơn hàng (sau đây gọi tắt là “Đơn Hàng”)

-        Bước 4: Khách Hàng lựa chọn phương thức đặt cọc cho Đơn Hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo thời gian quy định thể hiện trên CEOHOMES phù hợp với từng hình thức thanh toán. Khi Khách Hàng lựa chọn xác nhận tại trang xác nhận thông tin Bên Mua để đặt hàng và thanh toán khoản đặt cọc bằng một trong các hình thức trên có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đầy đủ các thông tin của Đơn Hàng và đồng ý với các điều khoản và điều kiện giao dịch của Đơn Hàng.

-        Bước 5: Sau khi Chủ Đầu Tư nhận được khoản đặt cọc của Khách Hàng, CEOHOMES hoặc Chủ Đầu Tư sẽ gửi xác nhận giao dịch thành công tới Khách Hàng và các thông tin liên quan đến việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc.

Các bước tiếp theo sau khi ký Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc sẽ theo quy định của Chủ Đầu Tư.

Lưu ý: Các tranh chấp, khiếu nại phát sinh của Khách Hàng (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định tại Đề án này.

2.              Quy trình giao dịch dành cho Chủ Đầu Tư:

Quy trình giao dịch của Chủ Đầu Tư tuân thủ theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử giữa Chủ Đầu Tư và CEO Travel (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ”), theo đó, Chủ Đầu Tư thực hiện theo các bước sau đây:

-        Bước 1: Chủ Đầu Tư liên hệ và ký kết Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ với CEO Travel. Sau khi ký kết Hợp đồng Cung Cấp Dịch Vụ, CEO Travel sẽ khởi tạo thông tin Gian hàng (tên Công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, số tài khoản …) tương ứng với thông tin Chủ Đầu Tư cung cấp để hiển thị trên ceohomes.vn. Gian hàng này sẽ do CEO Travel quản lý, Chủ Đầu Tư không trực tiếp tham gia vào quá trình đăng tải các nội dung về Sản phẩm trên CEOHOMES.

-        Bước 2: Sau khi Chủ Đầu Tư nhận được thông báo qua Email/văn bản về việc Gian hàng đã được khởi tạo, Chủ Đầu Tư sẽ chủ động cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên CEOHOMES theo quy định tại Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ và Đề án này. Toàn bộ thông tin này sẽ do CEO Travel kiểm duyệt và đăng tải trên CEOHOMES.

-        Bước 3: CEO Travel sẽ kiểm tra thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm thể hiện trên CEOHOMES để Khách Hàng tham khảo và giao dịch. Nếu cần điều chỉnh hoặc bổ sung các thông tin về Sản Phẩm thì Chủ Đầu Tư gửi yêu cầu cho CEO Travel thông qua Email/văn bản để CEO Travel kiểm tra và điều chỉnh.

-        Bước 4: Chủ Đầu Tư và CEO Travel sẽ phối hợp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng trên nguyên tắc Chủ Đầu Tư sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Chủ Đầu Tư cung cấp và gửi cho CEO Travel để CEO Travel đăng tải trên CEOHOMES.

3.         Quy trình vận chuyển

Khách Hàng sẽ tự thỏa thuận với Chủ Đầu Tư về phương thức giao nhận Sản Phẩm dựa vào Hợp đồng ký kết giữa Chủ Đầu Tư và người mua (Khách Hàng) (nếu có).

4.               Quy trình bảo hành

Quy định bảo hành đối với Sản Phẩm BĐS sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán ký giữa Khách Hàng và Chủ Đầu Tư.

CEOHOMES khuyến cáo Khách Hàng kiểm tra các chính sách bảo hành của Chủ Đầu Tư đối với những Sản Phẩm mà Khách Hàng dự định mua/sử dụng.

5.               Quy trình hoàn trả hàng

a.         Việc hoàn trả hàng: Giao dịch trên CEOHOMES là giao dịch đặt cọc giữa Chủ Đầu Tư và Khách Hàng, vì vậy sẽ không có chính sách hoàn trả hàng.

b.         Việc thay đổi Đơn Hàng: Việc thay đổi Đơn Hàng nếu có sẽ được thực hiện theo chính sách của Chủ Đầu Tư.

CEOHOMES khuyến cáo Khách Hàng phải đọc kỹ thông tin, hoặc liên hệ trực tiếp cho CEOHOMES hoặc Chủ Đầu Tư trước khi quyết định đặt hàng. 

Trong trường hợp Khách Hàng có nhu cầu thay đổi Đơn Hàng, Khách Hàng vui lòng liên hệ với CEOHOMES hoặc Chủ Đầu Tư để được hỗ trợ.

c.         Quy trình hủy Đơn Hàng:

Khách Hàng đã đặt hàng và thanh toán đặt cọc cho đơn hàng mua BĐS tại CEOHOMES sẽ không được hủy Đơn Hàng trong mọi trường hợp (trừ trường hợp được CEOHOMES hoặc Chủ Đầu Tư chấp thuận). Trong trường hợp Khách Hàng đã đặt hàng nhưng chưa thanh toán đặt cọc thì Khách Hàng được quyền hủy Đơn Hàng.

III.      Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Khách Hàng

-       Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên CEOHOMES, CEO Travel, Chủ Đầu Tư hoặc đơn vị được Chủ Đầu Tư ủy quyền cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Bảo mật là ưu tiên cao nhất của CEO Travel. Hệ thống của CEO Travel được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Khách Hàng.

 1.        Mục đích thu thập thông tin

(i)              Thông tin thu thập từ Khách Hàng:   

o   Thông tin định danh, chẳng hạn như là tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, và ngày tháng năm sinh;

o   Thông tin liên lạc, chẳng hạn như địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ gửi thông báo/văn bản, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại;

o   Thông tin tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản (khi Khách Hàng thanh toán đặt cọc), thông tin thẻ tín dụng (nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng) và thông tin thanh toán (những dữ liệu tài khoản này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán);

o   Thông tin giao dịch, chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán, và các thông tin khác của Sản Phẩm và các dịch vụ liên quan đến Khách Hàng;

o   Thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của Khách Hàng, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà Khách hàng sử dụng để truy cập Sàn TMĐT;

o   Thông tin trong hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của Khách Hàng, đơn đặt hàng liên quan đến Khách Hàng, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của Khách Hàng;

o   Thông tin sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách thức Khách Hàng sử dụng dịch vụ, Sản Phẩm trên Sàn TMĐT bao gồm thời gian truy cập, các mục và dữ liệu được tìm kiếm, bao gồm số lần và ngày truy cập và các số liệu thống kê tương tự khác;

o   Thông tin tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như sự ưu tiên của Khách Hàng khi tiếp nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo từ Sàn TMĐT và các bên thứ ba, các ưu tiên về trao đổi thông tin của Khách Hàng và cuộc trò chuyện, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của Khách Hàng trên Sàn TMĐT hoặc với bên thứ ba cung cấp dịch vụ Khách Hàng; và

o   Thông tin bổ sung Sàn TMĐT có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng (chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân do cơ quan chức năng cấp) hoặc nếu Sàn TMĐT tin rằng Khách hàng đang vi phạm Chính Sách Bảo Mật hoặc Quy chế hoạt động của CEO Travel.

(ii)            Thông tin thu thập từ Chủ Đầu Tư:

 • Thông tin Chủ Đầu Tư cung cấp Sản Phẩm trên Sàn TMĐT: Tên và địa chỉ trụ sở chính của Chủ Đầu Tư; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chủ Đầu Tư, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác; Email của người phụ trách liên lạc.
 • Thông tin tài khoản, chẳng hạn như chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản (khi thanh  toán đặt cọc), thông tin thẻ tín dụng (nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng) và thông tin thanh toán (những dữ liệu tài khoản này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán);
 • Thông tin giao dịch, chẳng hạn như thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán, cũng như các thông tin khác về các Sản Phẩm và các dịch vụ liên quan đến Chủ Đầu Tư;

2.               Phạm vi sử dụng thông tin

CEO Travel sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp để:

•           Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của CEOHOMES.

•           Dùng để giao dịch trên CEOHOMES và/hoặc hỗ trợ Khách Hàng tiếp cận vay vốn ngân hàng khi thực hiện giao dịch trên CEOHOMES.

•           Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp mã Sản Phẩm và hỗ trợ sau bán, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng.

•           Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các Sản Phẩm triển khai trên CEOHOMES.

•           Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại...

•           Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào CEOHOMES, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, website thành viên đã xem.

•           Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách Hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

•           Dùng để liên lạc với thành viên khi CEO Travel đánh giá, bình luận.

•           Dùng để trả lời thắc mắc của thành viên, CEO Travel sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

•           Dùng trong các dịch vụ khác do CEO Travel cung cấp.

•           Dùng cho những mục đích khác của CEO Travel không ghi ở trên. Khi đó CEO Travel sẽ thông báo việc sử dụng trên CEOHOMES.

•                  Thông báo đến Khách Hàng những Sản phẩm khác đang có trên CEOHOMES để biết ý kiến của Khách Hàng về những Sản phẩm hiện tại hoặc những sản phẩm mới trong tương lai.

•                  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Sàn TMĐT, bên cạnh việc ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.

•                  Để cung cấp Sản phẩm và thông tin đảm bảo cho việc thanh toán bảo mật online, phục vụ hỗ trợ hệ thống chăm sóc Khách Hàng, quản lý Khách Hàng, nhận ý kiến phản hồi từ phía Khách Hàng, liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

•                  Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Sàn TMĐT có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng khi tham gia giao dịch trên CEOHOMES.

•                  Các phạm vi sử dụng thông tin khác phù hợp với mục đích thu thập thông tin tại Mục 1 Phần III nêu trên.

CEO Travel sử dụng thông tin Chủ Đầu Tư cung cấp để:

•                  Cung cấp các dịch vụ đến Chủ Đầu Tư;

•                  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Chủ Đầu Tư và CEOHOMES;

•                  Để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp Chủ Đầu Tư;

•                  Để xác minh các thông tin mà Chủ Đầu Tư cung cấp cho CEO Travel;

•                  Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của Chủ Đầu Tư trên CEOHOMES;

•                  Để xác minh các giao dịch tài chính;

•                  Để giúp CEO Travel thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo;

•                  Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;

•                  Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Chủ Đầu Tư;

•                  Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

•                  Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi pháp luật và yêu cầu tháo gỡ đối với bất kỳ nội dung nào Chủ Đầu Tư đã đăng tải trên CEOHOMES;

•                  Phân tích, nghiên cứu, hoạt động kinh doanh và phát triển;

•                  Để cải tiến dịch vụ hiện tại của CEOHOMES.

3.              Lưu trữ thông tin

-           Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ (ngoại trừ Tài khoản đăng nhập và Email) hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT.

4.              Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

•        Khách Hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua CEOHOMES.

•        Khách Hàng đăng nhập vào tài khoản mà mình đã đăng ký trên CEOHOMES và có thể sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình (ngoại trừ Tài khoản đăng nhập và Email).

•        Việc đăng nhập có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.

5.              Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng 

•           CEO Travel không cung cấp thông tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để CEO Travel cung cấp dịch vụ/tiện tích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán…) hoặc các trường hợp sau:

-   Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: CEOHOMES có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp CEOHOMES tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho CEOHOMES sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

-   Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với Chủ Đầu Tư/bên thứ ba có ký kết hợp đồng thỏa thuận với CEO Travel liên quan tới Khách Hàng. CEO Travel có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho Tập đoàn CEO, các đơn vị thành viên của Tập đoàn CEO và các công ty là Khách Hàng/đối tác của Tập đoàn CEO và các đơn vị thành viên của Tập đoàn CEO, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của CEOHOMES. Việc chia sẻ này giúp CEOHOMES có thể cung cấp cho Khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và các vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp Tập đoàn CEO, các đơn vị thành viên của Tập đoàn CEO, các công ty Khách Hàng của Tập đoàn CEO, các đơn vị thành viên của Tập đoàn CEO và các công ty liên kết của CEO Travel được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong chính sách này.

-   Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các bên thứ ba là đối tác, đại lý của CEO Travel: CEOHOMES có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và Thương nhân để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Khách Hàng. CEOHOMES cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

-   Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được CEOHOMES sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

-   Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà CEOHOMES có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, CEOHOMES sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo chính sách này.

•                  Ngoài các trường hợp nêu trên, CEO Travel sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, CEO Travel cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.  

6.              Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng

-           CEOHOMES chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của CEO Travel. CEO Travel duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp. Ngoài ra, CEO Travel cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà CEO Travel cung cấp cho họ.

-           Thông tin cá nhân, thông tin riêng của Khách Hàng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

-           Doanh nghiệp thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp và hệ thống máy chủ dự phòng.

-           Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Khách Hàng là tuyệt đối và sẽ không xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

CEO Travel thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua cách hình thức:

-           Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng.

-           Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của CEO Travel thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.

-           Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.

Khuyến cáo:

•           Khách Hàng/Thành viên đăng ký tài khoản tại CEOHOMES cần tự bảo vệ trước sự tiếp cận thông tin về mật khẩu khi Khách Hàng/Thành viên đăng ký tài khoản tại CEOHOMES dùng chung máy tính với nhiều người. Các Khách Hàng, Thành viên đăng ký tài khoản tại CEOHOMES phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ tại CEOHOMES.

•           Khách Hàng/Thành viên đăng ký tài khoản CEOHOMES tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

IV.       Quản lý thông tin xấu

Quy định về đăng tin:

Kiểm duyệt: Thông tin Sản Phẩm sẽ được Chủ Đầu tư gửi cho CEO Travel duyệt và đăng tải hiển thị chính thức trên Website TMĐT

Quy định đối với những hành vi bị cấm thực hiện trên CEOHOMES:

 • Khách Hàng và Chủ Đầu Tư không được phép sử dụng tiện ích của CEOHOMES vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của CEOHOMES và đối tác của CEOHOMES. Khách Hàng/Chủ Đầu Tư vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
 • Khách Hàng và Chủ Đầu Tư không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của CEOHOMES và/hoặc Chủ Đầu Tư và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức;
 • Sử dụng trái phép bài đăng, tài khoản, giao dịch của người khác;
 • Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được sự đồng ý.

Quy định đối với những sản phẩm bị cấm giao dịch, chào bán trên CEOHOMES:

 • Các Sản Phẩm cấm hoặc hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật;

Trường hợp Chủ Đầu Tư bán các Sản Phẩm thuộc danh mục Sản Phẩm kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các điều kiện đối với Sản Phẩm đó khi cần phải cung cấp cho CEO Travel/Khách hàng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

 • CácSsản Phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục;
 • Các Sản Phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như: thương hiệu, bản quyền,…;
 • Các Sản Phẩm bất hợp pháp do trộm cắp mà có;
 • Sản Phẩm là đối tượng cầm cố, thế chấp hoặc đang có tranh chấp;

CEOHOMES có quyền quyết định lưu giữ hay loại bỏ thông tin mà Chủ Đầu tư đã gửi yêu cầu đăng tải trên website mà không cần báo trước đối với tất cả các Sản Phẩm vi phạm Quy chế của website này trong danh mục Sản Phẩm Nhà nước cấm. Việc kiểm tra hình ảnh/nội dung các Sản Phẩm trước khi đăng thông tin nhằm mục đích khuyến cáo Chủ Đầu Tư cung cấp thông tin chính xác không nằm trong danh mục cấm nhằm đảm bảo lợi chung chính đáng cho Khách Hàng.

Những thông tin được đăng trên CEOHOMES đều phải thõa mãn yêu cầu về:

ü  Ngôn ngữ: không thô tục, không lăng mạ, không chống phá nhà nước

ü  Thông tin dịch vụ: phải xác thực trước khi đăng

ü  Hình ảnh: Phải phù hợp với Sản Phẩm, không có những hình ảnh chống phá nhà nước

Mọi thông tin trước khi được đăng trên CEOHOMES đều sẽ được CEO Travel duyệt trước khi đến với Khách hàng

Các quy định về chế tài:

Đối với các hành vi bị cấm nêu trên nếu Chủ Đầu Tư vi phạm đều được CEO Travel giải quyết theo các phương án sau:

ü  Nếu vi phạm lần 1: CEO Travel sẽ gửi email đến cho Chủ Đầu Tư vi phạm, kèm theo các nội dung đã vi phạm để thông báo về việc xóa bỏ những nội dung vi phạm đó.

ü  Nếu vi phạm lần 2: CEO Travel sẽ gửi email đến cho Chủ Đầu Tư vi phạm, kèm theo nội dung đã vi phạm lần 1 để thông báo, đồng thời tất cả các nội dung vi phạm đều sẽ bị gỡ xuống. Chủ Đầu Tư sẽ phải liên hệ với CEO Travel để tiếp tục đăng Sản Phẩm.

V.        Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên CEOHOMES 

1.               Hệ thống kỹ thuật của CEOHOMES sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Mặc dù có quy định trên đây, CEO Travel được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của CEOHOMES không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tê liệt hệ thống thông tin, thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của CEO Travel, các hành vi giả mạo, xâm phạm của bên thứ ba liên quan tới hệ thống CEOHOMES và thiết bị của Khách Hàng, sự cố mạng lưới điện, sự cố internet (sau đây gọi tắt là “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Trường hợp Chủ Đầu Tư phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc lỗi kỹ thuật/chính tả hoặc bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, Chủ Đầu Tư có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Sản phẩm mà không cần báo trước cho Khách Hàng. Mọi thông tin về giá trước khi ký Hợp đồng mua bán sản phẩm BĐS sẽ được cung cấp bởi Chủ Đầu Tư và quyết định cuối cùng thuộc về Chủ Đầu Tư.  

2.               Khi thực hiện các Giao Dịch trên CEOHOMES, Khách Hàng và Chủ Đầu Tư phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn, CEO Travel sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc Chủ Đầu Tư và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình xác lập Giao Dịch do lỗi của Khách Hàng hoặc do lỗi của Chủ Đầu Tư.

VI.       Quyền và trách nhiệm của CEO Travel

1.               Quyền của CEO Travel

a)         Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện Giao Dịch trên CEOHOMES.

b)         Yêu cầu Chủ Đầu Tư cung cấp và được quyền công bố: Tên và địa chỉ trụ sở của Chủ Đầu Tư; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chủ Đầu Tư; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác của Chủ Đầu Tư.

c)         Yêu cầu Chủ Đầu Tư thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ đã ký giữa CEO Travel và Chủ Đầu Tư.

d)         Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách Khách Hàng của Khách Hàng và quyền truy cập/sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên CEOHOMES (sau đây gọi tắt là “Tài Khoản CEOHOMES”) bất cứ thời điểm nào nếu CEO Travel nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho CEOHOMES và/hoặc Chủ Đầu Tư và/hoặc bên thứ ba trên CEOHOMES mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, CEO Travel sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.  

e)               Bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với hình thức, nội dung thể hiện trên CEOHOMES theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.

f)                Được quyền ủy quyền lại cho Chủ Đầu Tư hoặc bên thứ ba thực hiện việc đăng tải/điều chỉnh các thông tin liên quan tới Sản Phẩm hoặc Chủ Đầu Tư thể hiện trên CEOHOMES.

g)               Các quyền khác đã được quy định tại Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ

2.               Trách nhiệm của CEO Travel

a)               Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định pháp luật.

b)               Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Chủ Đầu Tư và Khách Hàng khi giao dịch trên CEOHOMES.

c)               Yêu cầu Chủ Đầu Tư khi tham gia giao dịch trên CEOHOMES phải cung cấp các thông tin theo quy định tại từ Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/05/2013 về thương mại điện tử. 

d)               Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Chủ Đầu Tư trên CEOHOMES được thực hiện chính xác, đầy đủ.

e)               Lưu trữ thông tin đăng ký của các Khách Hàng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

f)                Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Chủ Đầu Tư và thông tin cá nhân của Khách Hàng.

g)               Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên CEOHOMES.

h)               Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên CEOHOMES.

i)                Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 5/12/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử.

j)                Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng không chính xác, các sản phẩm vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

k)               Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.

l)                Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng.

VII.     Quyền và trách nhiệm của Khách Hàng

1.               Quyền của Khách Hàng

a)         Được đăng ký miễn phí Tài Khoản CEOHOMES với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên CEOHOMES. 

b)         Được mua Sản Phẩm trên CEOHOMES theo quy định của Quy Chế này.

c)         Có quyền khiếu nại Chủ Đầu Tư đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Chủ Đầu Tư trên CEOHOMES.        

d)         Các quyền khác theo quy định của Quy Chế này và pháp luật.

2.               Trách nhiệm của Khách Hàng

a)               Tự chịu trách nhiệm (bao gồm cả mọi hậu quả, rủi ro phát sinh liên quan theo quy định của Chủ Đầu Tư và pháp luật) về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của Tài Khoản CEOHOMES và thông báo kịp thời cho CEOHOMES về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối Tài Khoản CEOHOMES của Khách Hàng.

b)               Khi thực hiện giao dịch trên CEOHOMES, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho CEOHOMES là chính xác, cập nhật và đầy đủ và chịu mọi trách nhiệm liên quan theo quy định của Chủ Đầu Tư trong trường hợp vi phạm quy định tại khoản này. 

c)               Bồi thường cho những thiệt hại mà CEOHOMES và/hoặc Chủ Đầu Tư phải gánh chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này và/hoặc quy định pháp luật.

d)               Thông báo ngay cho CEO Travel theo hotline thể hiện trên CEOHOMES khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Chủ Đầu Tư trên CEOHOMES.

e)               Tuân thủ quy định của Quy Chế này.

f)                Chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế, phí phát sinh liên quan tới các chính sách ưu đãi được hưởng trên CEOHOMES theo quy định của pháp luật.

g)               Tự chịu trách nhiệm tìm hiểu rõ các nội dung Quy chế sàn TMĐT thể hiện trên CEOHOMES.

h)               Các nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này và pháp luật.

VIII. Quyền và trách nhiệm của Chủ Đầu Tư

1.               Quyền của Chủ Đầu Tư

a)               Được CEO Travel (hoặc được CEO Travel ủy quyền) đăng tải/điều chỉnh thông tin để giới thiệu, quảng bá về Chủ Đầu Tư, Sản Phẩm, các thông tin liên quan tới Sản Phẩm của Chủ Đầu Tư bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như: chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại…. trên CEOHOMES theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ.

b)               Được bán, cung cấp các Sản Phẩm trên CEOHOMES theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ.

c)               Các quyền khác theo quy định tại Quy Chế này, Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ và pháp luật.

2.               Trách nhiệm của Chủ Đầu Tư

a)               Cung cấp đầy đủ và chính xác cho CEO Travel các thông tin như: Tên và địa chỉ trụ sở của Chủ Đầu Tư; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

b)               Cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin để Khách Hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của Sản Phẩm nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định thực hiện Giao Dịch.

c)               Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản Phẩm cung cấp cho CEO Travel để CEO Travel đăng tải trên CEOHOMES.

d)               Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của Chủ Đầu Tư đối với các Giao Dịch của Chủ Đầu Tư liên quan tới Sản Phẩm trên CEOHOMES khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

e)               Thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên CEOHOMES.

f)                Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi giao dịch trên CEOHOMES.

g)               Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế phát sinh từ các Giao Dịch Đặt cọc trên CEOHOMES nếu có theo quy định của pháp luật.

h)               Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

i)                Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với Giao Dịch mua Sản Phẩm của Chủ Đầu Tư trên CEOHOMES theo quy định tại Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ, thỏa thuận của Chủ Đầu Tư và Khách Hàng, Quy Chế này và các quy định của Chủ Đầu Tư.

j)                Tuân thủ đầy đủ các quy định của Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ.

k)               Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IX.       Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

1.               Chủ Đầu Tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Chủ Đầu Tư cung cấp trên CEOHOMES theo quy định tại Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ giữa Chủ Đầu Tư và CEO Travel và giữa Chủ Đầu Tư và Khách Hàng.

2.               CEO Travel có trách nhiệm hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh với Chủ Đầu Tư sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng.

3.               Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. CEO Travel không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

4.               Khách Hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Chủ Đầu Tư không được giải quyết thỏa đáng.

5.               CEO Travel luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại CEOHOMES.  

6.               Các bên bao gồm Chủ Đầu Tư, Khách Hàng và CEO Travel sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.  

7.               Đối với Chủ Đầu Tư: cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách Hàng.  

8.               Đối với CEO Travel: sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ Khách Hàng (trong trường hợp cụ thể CEO Travel sẽ: yêu cầu Khách Hàng cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà Khách Hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại).

9.               CEO Travel sẽ thực hiện giải quyết các tranh chấp theo quy trình sau:

Bước 1: Khách Hàng/Chủ Đầu Tư có khiếu nại về Sản Phẩm cung cấp trên CEOHOMES gửi yêu cầu tới Phòng Tổ Chức Hành Chính của CEO Travel hoặc số Hotline được thể hiện trên CEOHOMES.

Bước 2: Phòng Tổ Chức Hành Chính của CEO Travel sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng/Chủ Đầu Tư, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, CEO sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp đó. 

Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng thỏa thuận thì CEO Travel sẽ đề nghị Các Bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

X.        Điều khoản áp dụng và cam kết

1.               Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên CEOHOMES. Khách Hàng khi truy cập và sử dụng các dịch vụ CEOHOMES đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Quy Chế này.  

2.               CEO Travel bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy Chế này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Quy Chế được đăng tải bổ sung trên CEOHOMES. Khi Khách Hàng và Chủ Đầu Tư tiếp tục sử dụng CEOHOMES sau khi Quy Chế mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng và Chủ Đầu Tư chấp nhận với những thay đổi đó.

3.               Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ giữa CEO Travel và Chủ Đầu Tư có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Quy Chế, Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ.

4.               CEO Travel, Chủ Đầu Tư và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.

5.               Mọi thắc mắc, yêu cầu tới CEO Travel xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ceohomes.vn

•           Công ty Cổ phần Du lịch C.E.O

•           Địa chỉ: Tầng 5, Tháp CEO, lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

•           Tel: 0243. 787 5136               Email: info@ceogroup.com.vn

•           Hotline: 0243. 787 5136

  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH C.E.O

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

BÙI THỊ HÀ PHƯƠNG