Loading…

Sản phẩm Hiện cóbất động sản

Giá mua online
6292105251 đ
Giá niêm yết
6292105251 đ
71,66 m²
B-230
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6292105251 đ
Giá niêm yết
6292105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí B-230
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
4032685430 đ
Giá niêm yết
4032685430 đ
50,6 m²
B-229
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4032685430 đ
Giá niêm yết
4032685430 đ
Chi tiết
 • Diện tích 50.6 m²
 • Vị trí B-229
 • Diện tích thông thủy 50.6 m²
 • Diện tích tim tường 53.76 m²
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
34,93 m²
B-225
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Vị trí B-225
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6568200503 đ
Giá niêm yết
6568200503 đ
78,89 m²
A-317
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6568200503 đ
Giá niêm yết
6568200503 đ
Chi tiết
 • Diện tích 78.89 m²
 • Vị trí A-317
 • Diện tích thông thủy 78.89 m²
 • Diện tích tim tường 83.67 m²
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
34,79 m²
B-224
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí B-224
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
9642415891 đ
Giá niêm yết
9642415891 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9642415891 đ
Giá niêm yết
9642415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
2897165036 đ
Giá niêm yết
2897165036 đ
34,79 m²
B-223
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2897165036 đ
Giá niêm yết
2897165036 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí B-223
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
9863298460 đ
Giá niêm yết
9863298460 đ
107,66 m²
A-905
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9863298460 đ
Giá niêm yết
9863298460 đ
Chi tiết
 • Diện tích 107.66 m²
 • Vị trí A-905
 • Diện tích thông thủy 107.66 m²
 • Diện tích tim tường 112.9 m²
Giá mua online
5241118276 đ
Giá niêm yết
5241118276 đ
61,95 m²
A-926
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
5241118276 đ
Giá niêm yết
5241118276 đ
Chi tiết
 • Diện tích 61.95 m²
 • Vị trí A-926
 • Diện tích thông thủy 61.95 m²
 • Diện tích tim tường 65.54 m²
Giá mua online
9802415891 đ
Giá niêm yết
9802415891 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9802415891 đ
Giá niêm yết
9802415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
9892415891 đ
Giá niêm yết
9892415891 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9892415891 đ
Giá niêm yết
9892415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
4343806000 đ
Giá niêm yết
4343806000 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4343806000 đ
Giá niêm yết
4343806000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
9692415891 đ
Giá niêm yết
9692415891 đ
113,86 m²
B-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9692415891 đ
Giá niêm yết
9692415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí B-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
9997415891 đ
Giá niêm yết
9997415891 đ
113,86 m²
B-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9997415891 đ
Giá niêm yết
9997415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí B-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
6412105251 đ
Giá niêm yết
6412105251 đ
71,66 m²
B-230
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6412105251 đ
Giá niêm yết
6412105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí B-230
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
7201875524 đ
Giá niêm yết
7201875524 đ
78,89 m²
B-5A17
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
7201875524 đ
Giá niêm yết
7201875524 đ
Chi tiết
 • Diện tích 78.89 m²
 • Vị trí B-5A17
 • Diện tích thông thủy 78.89 m²
 • Diện tích tim tường 83.67 m²
Giá mua online
5121118276 đ
Giá niêm yết
5121118276 đ
61,95 m²
A-5A39
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
5121118276 đ
Giá niêm yết
5121118276 đ
Chi tiết
 • Diện tích 61.95 m²
 • Vị trí A-5A39
 • Diện tích thông thủy 61.95 m²
 • Diện tích tim tường 65.54 m²
Giá mua online
2868619861 đ
Giá niêm yết
2868619861 đ
34,79 m²
A-5A21
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2868619861 đ
Giá niêm yết
2868619861 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí A-5A21
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2933619861 đ
Giá niêm yết
2933619861 đ
34,79 m²
A-5A24
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2933619861 đ
Giá niêm yết
2933619861 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí A-5A24
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2818970899 đ
Giá niêm yết
2818970899 đ
34,93 m²
B-8A37
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2818970899 đ
Giá niêm yết
2818970899 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Vị trí B-8A37
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6532105251 đ
Giá niêm yết
6532105251 đ
71,66 m²
B-230
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6532105251 đ
Giá niêm yết
6532105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí B-230
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
6382105251 đ
Giá niêm yết
6382105251 đ
71,66 m²
A-8A30
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6382105251 đ
Giá niêm yết
6382105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí A-8A30
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²