Loading…
Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc

Thông tin Chủ đầu tư

Mã số thuế: 1702075375

Số điện thoại: 0773980026

Địa chỉ: Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort, tổ 5, ấp Đường, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Danh sách sản phẩm
A1
Giá mua online
42550000000 đ
Giá niêm yết
42551420000 đ
733,6 m²
Ocean + NPR
A1
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
42550000000 đ
Giá niêm yết
42551420000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 733.6 m²
 • View Ocean + NPR
Giá mua online
6292105251 đ
Giá niêm yết
6292105251 đ
71,66 m²
B-230
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6292105251 đ
Giá niêm yết
6292105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí B-230
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
4032685430 đ
Giá niêm yết
4032685430 đ
50,6 m²
B-229
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4032685430 đ
Giá niêm yết
4032685430 đ
Chi tiết
 • Diện tích 50.6 m²
 • Vị trí B-229
 • Diện tích thông thủy 50.6 m²
 • Diện tích tim tường 53.76 m²
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
34,93 m²
B-225
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Vị trí B-225
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6568200503 đ
Giá niêm yết
6568200503 đ
78,89 m²
A-317
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6568200503 đ
Giá niêm yết
6568200503 đ
Chi tiết
 • Diện tích 78.89 m²
 • Vị trí A-317
 • Diện tích thông thủy 78.89 m²
 • Diện tích tim tường 83.67 m²
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
34,79 m²
B-224
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3149647406 đ
Giá niêm yết
3149647406 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí B-224
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
9642415891 đ
Giá niêm yết
9642415891 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9642415891 đ
Giá niêm yết
9642415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
2897165036 đ
Giá niêm yết
2897165036 đ
34,79 m²
B-223
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2897165036 đ
Giá niêm yết
2897165036 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí B-223
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
9863298460 đ
Giá niêm yết
9863298460 đ
107,66 m²
A-905
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9863298460 đ
Giá niêm yết
9863298460 đ
Chi tiết
 • Diện tích 107.66 m²
 • Vị trí A-905
 • Diện tích thông thủy 107.66 m²
 • Diện tích tim tường 112.9 m²
Giá mua online
5241118276 đ
Giá niêm yết
5241118276 đ
61,95 m²
A-926
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
5241118276 đ
Giá niêm yết
5241118276 đ
Chi tiết
 • Diện tích 61.95 m²
 • Vị trí A-926
 • Diện tích thông thủy 61.95 m²
 • Diện tích tim tường 65.54 m²
Giá mua online
9802415891 đ
Giá niêm yết
9802415891 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9802415891 đ
Giá niêm yết
9802415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
9892415891 đ
Giá niêm yết
9892415891 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9892415891 đ
Giá niêm yết
9892415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
4343806000 đ
Giá niêm yết
4343806000 đ
113,86 m²
A-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4343806000 đ
Giá niêm yết
4343806000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí A-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
9692415891 đ
Giá niêm yết
9692415891 đ
113,86 m²
B-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9692415891 đ
Giá niêm yết
9692415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí B-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
9997415891 đ
Giá niêm yết
9997415891 đ
113,86 m²
B-216
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9997415891 đ
Giá niêm yết
9997415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Vị trí B-216
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
6412105251 đ
Giá niêm yết
6412105251 đ
71,66 m²
B-230
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6412105251 đ
Giá niêm yết
6412105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí B-230
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
7201875524 đ
Giá niêm yết
7201875524 đ
78,89 m²
B-5A17
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
7201875524 đ
Giá niêm yết
7201875524 đ
Chi tiết
 • Diện tích 78.89 m²
 • Vị trí B-5A17
 • Diện tích thông thủy 78.89 m²
 • Diện tích tim tường 83.67 m²
Giá mua online
5121118276 đ
Giá niêm yết
5121118276 đ
61,95 m²
A-5A39
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
5121118276 đ
Giá niêm yết
5121118276 đ
Chi tiết
 • Diện tích 61.95 m²
 • Vị trí A-5A39
 • Diện tích thông thủy 61.95 m²
 • Diện tích tim tường 65.54 m²
Giá mua online
2868619861 đ
Giá niêm yết
2868619861 đ
34,79 m²
A-5A21
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2868619861 đ
Giá niêm yết
2868619861 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí A-5A21
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2933619861 đ
Giá niêm yết
2933619861 đ
34,79 m²
A-5A24
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2933619861 đ
Giá niêm yết
2933619861 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Vị trí A-5A24
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2818970899 đ
Giá niêm yết
2818970899 đ
34,93 m²
B-8A37
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2818970899 đ
Giá niêm yết
2818970899 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Vị trí B-8A37
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6532105251 đ
Giá niêm yết
6532105251 đ
71,66 m²
B-230
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6532105251 đ
Giá niêm yết
6532105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí B-230
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
6382105251 đ
Giá niêm yết
6382105251 đ
71,66 m²
A-8A30
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6382105251 đ
Giá niêm yết
6382105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Vị trí A-8A30
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
4435149327 đ
Giá niêm yết
4435149327 đ
55,61 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4435149327 đ
Giá niêm yết
4435149327 đ
Chi tiết
 • Diện tích 55.61 m²
 • Diện tích thông thủy 55.61 m²
 • Diện tích tim tường 59.09 m²
Giá mua online
3169647406 đ
Giá niêm yết
3169647406 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3169647406 đ
Giá niêm yết
3169647406 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
9762415891 đ
Giá niêm yết
9762415891 đ
113,86 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
9762415891 đ
Giá niêm yết
9762415891 đ
Chi tiết
 • Diện tích 113.86 m²
 • Diện tích thông thủy 113.86 m²
 • Diện tích tim tường 119.42 m²
Giá mua online
6332105251 đ
Giá niêm yết
6332105251 đ
71,66 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6332105251 đ
Giá niêm yết
6332105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
5161118276 đ
Giá niêm yết
5161118276 đ
61,95 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
5161118276 đ
Giá niêm yết
5161118276 đ
Chi tiết
 • Diện tích 61.95 m²
 • Diện tích thông thủy 61.95 m²
 • Diện tích tim tường 65.54 m²
Giá mua online
8891825979 đ
Giá niêm yết
8891825979 đ
104,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
8891825979 đ
Giá niêm yết
8891825979 đ
Chi tiết
 • Diện tích 104.93 m²
 • Diện tích thông thủy 104.93 m²
 • Diện tích tim tường 112.84 m²
Giá mua online
6719956157 đ
Giá niêm yết
6719956157 đ
71,23 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6719956157 đ
Giá niêm yết
6719956157 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.23 m²
 • Diện tích thông thủy 71.23 m²
 • Diện tích tim tường 75.42 m²
 • Số phòng ngủ 3
Giá mua online
2871588209 đ
Giá niêm yết
2871588209 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2871588209 đ
Giá niêm yết
2871588209 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2871588209 đ
Giá niêm yết
2871588209 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2871588209 đ
Giá niêm yết
2871588209 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
4092685430 đ
Giá niêm yết
4092685430 đ
50,6 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4092685430 đ
Giá niêm yết
4092685430 đ
Chi tiết
 • Diện tích 50.6 m²
 • Diện tích thông thủy 50.6 m²
 • Diện tích tim tường 53.76 m²
Giá mua online
3262742558 đ
Giá niêm yết
3262742558 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3262742558 đ
Giá niêm yết
3262742558 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6372105251 đ
Giá niêm yết
6372105251 đ
71,66 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6372105251 đ
Giá niêm yết
6372105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
4197685430 đ
Giá niêm yết
4197685430 đ
50,6 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
4197685430 đ
Giá niêm yết
4197685430 đ
Chi tiết
 • Diện tích 50.6 m²
 • Diện tích thông thủy 50.6 m²
 • Diện tích tim tường 53.76 m²
Giá mua online
3365080747 đ
Giá niêm yết
3365080747 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3365080747 đ
Giá niêm yết
3365080747 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
3402742558 đ
Giá niêm yết
3402742558 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3402742558 đ
Giá niêm yết
3402742558 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
6387105251 đ
Giá niêm yết
6387105251 đ
71,66 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
6387105251 đ
Giá niêm yết
6387105251 đ
Chi tiết
 • Diện tích 71.66 m²
 • Diện tích thông thủy 71.66 m²
 • Diện tích tim tường 76.84 m²
Giá mua online
3666090181 đ
Giá niêm yết
3666090181 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3666090181 đ
Giá niêm yết
3666090181 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
2183431054 đ
Giá niêm yết
2183431054 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
2183431054 đ
Giá niêm yết
2183431054 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
3773205485 đ
Giá niêm yết
3773205485 đ
34,93 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3773205485 đ
Giá niêm yết
3773205485 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.93 m²
 • Diện tích thông thủy 34.93 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
12097246214 đ
Giá niêm yết
12097246214 đ
141,96 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
12097246214 đ
Giá niêm yết
12097246214 đ
Chi tiết
 • Diện tích 141.96 m²
 • Diện tích thông thủy 141.96 m²
 • Diện tích tim tường 147.51 m²
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
34,79 m²
Sonasea Condotel & Villas Phú Quốc CĐT: Công ty TNHH MTV Phú Kiên Phú Quốc
Giá mua online
3678205485 đ
Giá niêm yết
3678205485 đ
Chi tiết
 • Diện tích 34.79 m²
 • Diện tích thông thủy 34.79 m²
 • Diện tích tim tường 37.43 m²
Xem tất cả