Loading…

Sản phẩm Hiện cóbất động sản

Giá mua online
6600000000 đ
Giá niêm yết
6600000000 đ
330 m²
bốn
River Silk City PK3
Giá mua online
6600000000 đ
Giá niêm yết
6600000000 đ
Chi tiết
  • Diện tích 330 m²
  • Vị trí bốn
Giá mua online
9742000000 đ
Giá niêm yết
9742000000 đ
487,1 m²
năm
River Silk City PK3
Giá mua online
9742000000 đ
Giá niêm yết
9742000000 đ
Chi tiết
  • Diện tích 487.1 m²
  • Vị trí năm
Giá mua online
8398000000 đ
Giá niêm yết
8398000000 đ
419,9 m²
một
River Silk City PK3
Giá mua online
8398000000 đ
Giá niêm yết
8398000000 đ
Chi tiết
  • Diện tích 419.9 m²
  • Vị trí một