Loading…

Sản phẩm Hiện cóbất động sản

Giá mua online
8367376545 đ
Giá niêm yết
8367376545 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8367376545 đ
Giá niêm yết
8367376545 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
Giá mua online
11586200000 đ
Giá niêm yết
11586200000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11586200000 đ
Giá niêm yết
11586200000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11324900000 đ
Giá niêm yết
11324900000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11324900000 đ
Giá niêm yết
11324900000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11156300000 đ
Giá niêm yết
11156300000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11156300000 đ
Giá niêm yết
11156300000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11305300000 đ
Giá niêm yết
11305300000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11305300000 đ
Giá niêm yết
11305300000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
12234400000 đ
Giá niêm yết
12234400000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
12234400000 đ
Giá niêm yết
12234400000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11305700000 đ
Giá niêm yết
11305700000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11305700000 đ
Giá niêm yết
11305700000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11305700000 đ
Giá niêm yết
11305700000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11305700000 đ
Giá niêm yết
11305700000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11156400000 đ
Giá niêm yết
11156400000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11156400000 đ
Giá niêm yết
11156400000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11437400000 đ
Giá niêm yết
11437400000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11437400000 đ
Giá niêm yết
11437400000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
11474300000 đ
Giá niêm yết
11474300000 đ
127,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
11474300000 đ
Giá niêm yết
11474300000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 127.5 m²
Giá mua online
26134200000 đ
Giá niêm yết
26134200000 đ
255 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
26134200000 đ
Giá niêm yết
26134200000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 255 m²
Giá mua online
8969800000 đ
Giá niêm yết
8969800000 đ
95 m²
1B-4
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8969800000 đ
Giá niêm yết
8969800000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
 • Vị trí 1B-4
Giá mua online
9610100000 đ
Giá niêm yết
9610100000 đ
95 m²
Đông
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
9610100000 đ
Giá niêm yết
9610100000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
 • Hướng Đông
Giá mua online
8969800000 đ
Giá niêm yết
8969800000 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8969800000 đ
Giá niêm yết
8969800000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
Giá mua online
8867800000 đ
Giá niêm yết
8867800000 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8867800000 đ
Giá niêm yết
8867800000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
Giá mua online
12611600000 đ
Giá niêm yết
12611600000 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
12611600000 đ
Giá niêm yết
12611600000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
 • Số phòng ngủ 6
Giá mua online
8658400000 đ
Giá niêm yết
8658400000 đ
95 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
8658400000 đ
Giá niêm yết
8658400000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 95 m²
Giá mua online
25483100000 đ
Giá niêm yết
25483100000 đ
255 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
25483100000 đ
Giá niêm yết
25483100000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 255 m²
Giá mua online
1 đ
Giá niêm yết
50000000000 đ
89,5 m²
Sonasea Vân Đồn Harbor City
Giá mua online
1 đ
Giá niêm yết
50000000000 đ
Chi tiết
 • Diện tích 89.5 m²